Üyelik Sözleşmesi

TÜRKİYE DOGO ARGENTİNO IRK DERNEĞİ ETİK SÖZLEŞMESİ

 DOGO ARGENTİNO IRK DERNEĞİ ETİK KURALLAR

Dogo Argentino Irk Derneği üyesi olmak için aşağıda sıralanmış dernek etik kurallarına uyacağını kabul etmek ön koşuldur.

Dogo Argentino Irk Derneği Etik Kuralları ülkemizde KIF yönetmelikleri çerçevesinde, ırk standartlarının korunması ,geliştirilmesi, ırkın sağlıklı bakılması, dernek üyelerimizin sahip köpek ilişkisinin geliştirilmesi ve bunların tamamını kanunlar çerçevesinde yerine getirilmesini amaçlayan, tüm üyelerin uyması gerektiği ve kabul ettiği kurallardır.

Madde 1

Her üye öncelikli olarak KIF ve D.A Irk Derneğinin yönetmeliğini bilmek ve bu kurallar içinde davranmak zorundadır.

Dernek üyesi kişi hiçbir ırk için KIF Soy Kütük Belgesi olmadan hareket  edemez. Safkan ırklar için öncü ve rehber olacak kişiler olan dernek üyeleri en öncelikli olarak, sadece D.A. için değil, her ırk için sadece SKB li işlem yapacağını kabul etmiştir.

Beslemenin amacı ırkın iyi yönde gelişimi olmalıdır. Uygun beslenme programı ile sağlık, mizaç ve ırk standartları olarak ırkın daha iyiye ulaşması hedeftir.

Dernek üyeleri besledikleri Erkek ve Dişi köpeğin Irk için önemli tüm Fenotip ve Genotip özellikleri doğru olarak taşıdığından emin olarak araştırma ve geliştirme yapmalıdır.

Dernek üyesi kişiler köpekler ile ilgili kayıt ve belgelerinde eksik/hata olmadan KIF kuralları içinde tamamlamak zorundadır.

Madde 2

FCI kuralları çerçevesinde zorunlu medikal bir gerekçe olmadıkça estetik amaçlı kuyruk ve kulak kesim operasyonları yaptırılmamalıdır. Köpek sahipleri köpeklerini yasal ve uygun koşullarda barındırmak, gerekli sağlık taramaları ve bakım gereksinimlerini sağlamak zorundadır.

Madde 3

Dogo Argentino Irk Derneği ve Köpek Irkları Federasyonu ortak kararı ile ülkemizde Irkın B tipi Yurt dışından bir FCI ülkesinde ve geçerli Export SKB sahip köpekler kayıtlı hale gelebilmektedir.

Madde 4

Yetişkin köpek sahiplendirilme işlemi KIF kayıtlı ve SKB li, güncel aşı programı eksiksiz, sağlık taramaları yapılmış, ırk hakkında gerekli bilgilendirme eşliğinde gerçekleşmelidir.

Reklam amacı ile yanıltıcı, asılsız bilgilendirme/belgelendirme ve show sonuçları hakkında asılsız beyandan kaçınılmalıdır.

Yeni sahip seçiminde ırkın gelişimine katkıda bulunacak, referanslı kişiler tercih edilmelidir.

Yeni sahip adayının ırkı tercih sebepleri incelenmeli, sahiplendirilen Dogo Argentino  ırkı köpeğin tüm hayatı boyunca bakım, besleme   konularda doğru yönlendirme adına iletişimi devam etmelidir.

Gerekli durumlarda sözleşme içeriğinde sahiplendirmenin tüm koşulları net ve eksiksiz belirlenmeli, her iki tarafın imzasının yer aldığı bir kopyasını bulundurmalıdır.

Madde 5

Tüm dernek üyeleri günlük hayat içinde, sosyal medyada,  örnek davranışlar sergilemeye dikkat etmelidir. Irk için daha iyi bir gelecek, doğru bilgi paylaşımı, yardımlaşma, yeni köpek severleri kazanma dernek üyelerinin ana amaçları olmadır. Sportmence davranmak Irkı daha ileriye götürecek isteklendirme için anahtarlardan biridir. Fakat dernek üyelerinin birbirleri, köpekler, organizasyonlar ve etkinlikler hakkında asılsız ve yanıltıcı bilgi yaymaları, paylaşmaları, haksız rekabet içinde hareket etmeleri Dogo Argentino  Irk Derneğince istenmeyen davranışlar olarak görülmektedir.

Sonuç

Bu maddeler içinde yer alan konularda ve bunun dışında KIF ve FCI kurallarını da dikkate almadan hareket eden dernek üyeleri öncelikle Dogo Argentino Irk Derneği Disiplin kuruluna sevk edilecektir. Dernek üyesi Disiplin Kurulunun kendisi hakkında vereceği karara uyacağını üyelik başvurusu ile kabul etmiş olduğunu beyan etmiş bulunmaktadır.